ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Χάρη στη αυξημένη διάδραση με τη διεθνή αγορά, οι υπηρεσίες διερμηνείας καθίστανται ολοένα και σημαντικότερες στην προσπάθεια υπέρβασης των φραγμών που θέτουν οι γλωσσικές διαφορές. Οι διερμηνείς της EKFRASIS CONSULTING εξασφαλίζουν την εύκολη και επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών σε επιχειρηματικές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις κ.τ.λ., τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό. Η επιλογή των διερμηνέων γίνεται βάσει της γλωσσικής επάρκειάς τους, του ρέοντος λόγου και τις εξειδικευμένης εμπειρίας τους στον τομέα. Ρόλος του διερμηνέας είναι η εξασφάλιση της πολυγλωσσικής διάδρασης, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων, αλλά και του περιεχομένου μία άψογης επικοινωνίας.

Για αυτόν το λόγο, η EKFRASIS CONSULTING θέτει στη διάθεση των πελατών της επαγγελματίες και εξειδικευμένους διερμηνείς.

ΤΥΠΟΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ)

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΥΠΟΥ WHISPERING

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Close Menu