ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Με την ομάδα επαγγελματιών μεταφραστών που διαθέτει, η EKFRASIS CONSULTING προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εξειδικευμένους τομείς, όπως: ο τεχνικός, ο οικονομικός, ο νομικός, ο ιατρικός και ο τομέας των ΜΜΕ,, εξασφαλίζοντας, κατόπιν αιτήματος, και την επικύρωση ή/ και πιστοποίηση βάσει της Συνθήκης της Χάγης (apostille) των μεταφρασμένων εγγράφων.

Γλώσσες:

  • Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Πολωνικά, Ρωσικά,Τσεχικά, Σλοβακικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Αραβικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Εβραϊκά*

* κατόπιν αιτήματος μπορούμε να προσφέρουμε μεταφράσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα

Δεδομένης της ταχείας αύξησης των απαιτήσεων στις υπηρεσίες μετάφρασης, η EKFRASIS CONSULTING αναπτύσσει και προσαρμόζει συνεχώς τις προσφορές μεταφραστικών υπηρεσιών, ώστε να θέσει στη διάθεση των πελατών της ολοκληρωμένα, τόσο από ποσοτική, όσο και από ποιοτική άποψη, πακέτα.

Όχι μόνο η ποσότητα και η ποιότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία σε αυτόν τον τομέα, αλλά και ο χρόνος είναι καίριας σημασίας για τη δραστηριότητα των επιτυχών επιχειρήσεων των πελατών μας. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και αυτόν τον τελευταίο παράγοντα, η EKFRASIS CONSULTING πραγματοποιεί μεταφράσεις από οποιαδήποτε γλώσσα σε σύντομο χρόνο, ώστε να ενταχθεί στις προθεσμίες που ορίζουν οι πελάτες της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Close Menu